Akredytacja

Zasady przyznawania akredytacji na festiwal ProgRockFest 2018

  1. Organizatorzy informują, że akredytacja NIE PRZYSŁUGUJE przedstawicielom zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane.
  2. OSTATECZNY termin wypełnienia fomularza z wnioskiem o akredytację upływa 5 marca 2018 r.
  3. Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 9 marca 2018 r.
  1. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na salę koncertową.
  2. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji koncertu za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

Imię*:
Nazwisko*:
Numer legitymacji prasowej:
Email*:
Telefon*:
Redakcja
Nazwa*:
Ulica*:
Nr*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Email:
Strona www:
Medium:
* pola obowiązkowe

organizatorzy

partnerzy i sponsorzy

media