MOK Legionowo

Miejski Ośrodek Kultury im. Ch. S. Chaplina w Legionowie

W gęstej przestrzeni miasta sieć zrytualizowanych relacji zastępuje autentyczne spotkania, schematy odpersonalizowanych stereotypów wykluczają zaangażowanie osobistej wrażliwości, skomercjalizowany marketing powszechnych złudzeń odcina indywidualną wyobraźnię od źródeł wspólnotowych wartości. Miasto, nawet zakleszczone między kowadłem anonimowej masy a młotem uniwersalnej maszyny może jednak odwrócić procesy degradacji będące skutkiem bezrefleksyjnego rozwoju – tworząc dostępne bezwarunkowo miejsca prawdziwych spotkań, rezerwując segmenty przestrzeni otwarte na ekspresję wrażliwości, zachowując enklawy przystosowane do eksponowania wytworów nie zdominowanej rutyną wyobraźni. Takim miejscem w Legionowie stara się być Miejski Ośrodek Kultury.

Ośrodek ten jest mocno zakorzeniony w lokalnej społeczności mieszkańców Legionowa z trzech powodów: stanowi miejsce spotkań osób i grup realizujących dzięki jego infrastrukturze swoje społeczne, kulturalne i artystyczne aspiracje; odpowiada szeroką ofertą wydarzeń artystycznych na wyrażone przez legionowian oczekiwania, organizując koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmowe, przeglądy i festiwale; jest lokalnym centrum wymiany myśli, poglądów i doświadczeń integrującym różne segmenty społeczności obywatelskiej w dyskusjach nad kierunkami rozwoju miasta.

Tożsamość Ośrodka Kultury kształtuje się od ponad trzydziestu lat wokół kilku podstawowych obszarów jego aktywności: animowania i promowania amatorskiego ruchu artystycznego, równoległego wspierania związanych z Legionowem profesjonalistów artystycznego mainstreamu oraz twórców różnych nurtów offowych i niszowych, zapewniania lokalnym odbiorcom bliskiego kontaktu ze sztuką na światowym poziomie, szczególnie w dziedzinach plastyki, muzyki klasycznej, jazzowej i rockowej. Rozpoznawalność tej instytucji kultury jest dziełem wieloletniej pracy jej złożonego organizmu. Dysponując dwoma funkcjonalnymi placówkami, nowoczesną salą widowiskową i budżetem gwarantującym stabilność oraz zespołem profesjonalnych, zaangażowanych w swoją pracę animatorów kultury Ośrodek podejmuje w codziennej działalności trudne wyzwanie integrowania pięćdziesięciotysięcznej społeczności w niezwykle gęsto zaludnionym mieście, stanowiącym jeszcze do niedawna sypialnię pracowników odległej o dwadzieścia kilometrów warszawskiej metropolii.

Dzięki możliwości autonomicznego definiowania swojej misji Ośrodek Kultury jest cennym i atrakcyjnym partnerem dla innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie z nim realizują ambitne projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne. Efekty tych projektów owocują rozwarstwianiem jednowymiarowej przestrzeni urbanizacyjnej represywności, torując drogę ku harmonii zrównoważonego rozwoju.

organizatorzy

partnerzy i sponsorzy

media